Kết quả xổ số kiến thiết An Giang kỳ 3K4 mở ngày 28/03/2024 khách hàng TP Cần Thơ đã trúng giải đặc biệt.                 Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp phát thanh trên sóng Đài PTTH An Giang tần số FM 93,1 MHz, tiếp âm trên đài PTTH Vình Long và tiếp âm trên đài PTTH Bình Dương.                
Công Ty
Hội nghị Người lao động năm 2021 và Tổng kết hoạt động kinh doanh, công tác đảng, đoàn thể năm 2020 18/01/2021

Sáng ngày 16/01/2021, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021và tổng kết hoạt động kinh doanh, công tác Đảng, đoàn thể năm 2020.

Đến dự Hội nghị có các đồng chí Phan Tùng Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Phạm Sơn – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh, đồng chí Trần Lưu Phong – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách và Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh. Về phía công tyTNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang, có đồng chí Trần Văn Lắm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, BCH Chi đoàncùng toàn thể CBNV Công tytham dự.

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Trung Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty thông qua báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Qua báo cáo, dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid – 19) nhưng các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách của Công ty đều vượt so với kế hoạch đề ra (Tổng doanh thu đạt 4.934,5 tỷ đồng, đạt 100,5%; Tổng lợi nhuận đạt 766 tỷ đồng, đạt 125%; Nộp ngân sách đạt 1.744,8 tỷ đồng, đạt 110,4% so với kế hoạch đề ra). Bên cạnh đó, Công ty cũng luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, an sinh xã hội trên địa bàn và trong khu vực.

Đồng chí Ngô Vũ Hải – Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả thi đua năm 2020và phát động thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKDnăm 2021.

Đồng chí Lưu Thị Huỳnh Phượng – Đảng ủyviên,Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo công khai tài chính, trích nộp kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT, BHTN; Báo cáo các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh năm 2020 để thuyết minh báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và thông qua dự thảokếhoạch sử dụng quỹ năm 2021.

Đồng chí Trình Bảo Châu – UV BTV Đảng ủy, PGĐ,Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty báo cáo tóm tắt tình hình xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế của Công ty và những nội dung sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế Công ty; Báo cáo việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế; Báo cáo tình hình thực hiện đối thoại lao động tại doanh nghiệp thống nhất với người sử dụng lao động.

Đồng chí Nguyễn Phú Quốc– Đảng ủyviên, PTP Tổ chức – Hành chính, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2020và phương hướng hoạt động năm 2021.

Đại diện Ban kiểm soát, đồng chí Huỳnh Công Thọ – Trưởngban kiểm soát trình bày báo cáo giám sát của Ban kiểm soát về việc thực hiện cơ chế chính sách, quyết định của chủ sở hữu; Tình hình sử dụng quỹ lương, khen thưởng, phúc lợi năm 2020.

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, CBNV Công ty đã tham gia thảo luận sôi nổi đóng góp ý kiến về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.

Phát biểu tại Hội nghị,đồng chí Phan Tùng Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Trần Lưu Phong – UV BTV, Trưởng ban Chính sách và Pháp luậtLiên đoàn Lao động tỉnhi, biểu dương những thành tích mà Công ty đã đạt được trong năm 2020dù có những khó khăn, qua đó đã góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Ngoài ra cũng mong muốn Công ty tiếp tục phát huy những thế mạnh, cùng nhau đoàn kết để vượt qua những khó khăn, thách thức nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021.

Đồng chí Trần Văn Lắm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty thay mặt Ban lãnh đạo trân trọng sự biểu dương chia sẻ của các đại biểu, Công ty ghi nhận và tiếp thu ý kiến của các đồng chí. Bên cạnh đó, cũng đề xuất một số ý kiến đến các đại biểu cấp trên về việc sửa đổi, bổ sung một số vấn đề cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Dưới sự chứng kiến của đại biểu tham dự cùng toàn thể CBNVtrong Công ty, đồng chí Trần Văn Lắm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty cùng đồng chí Trình Bảo Châu – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty đã ký giao ước thi đua nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị người lao động và nội dung phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2021. Ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Công ty cũng đã đạt được sự đồng thuận cao về các vấn đề được nêu ra. Nghị quyết Hội nghị đã được thông qua với kết quả thống nhất 100%.

Cũng tại Hội nghị, BTV Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao giấy khen của ĐUK cho Chi bộ Trả thưởng – Kho quỹ đã đạt thành tích 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng ủy – Ban giám đốc Công ty trao giấy khen của Đảng ủy Công ty, giấy khen của Chủ tịch Công ty cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Quang cảnh Hội nghị

Đoàn Chủ tịch:

Đ/c Trần Văn Lắm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty(chính giữa)

Đ/c Võ Trung Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty(bên phải)

Đ/c Trình Bảo Châu – UVBTV Đảng ủy, Phó GĐ, Chủ tịch CĐCS Công ty (bên trái)

 

Đồng chí Võ Trung Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

 

Đồng chí Ngô Vũ Hải – Phó GĐ Công ty trình bày báo cáo kết quả thi đua năm 2020và phát động thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021.

 

Đồng chí Lưu Thị Huỳnh Phượng – Đảng ủy viên, Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo công khai tài chính, trích nộp kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT, BHTN…

 

Đồng chí Trình Bảo Châu – UV BTV ĐU, PGĐ, Chủ tịch CĐCS Công ty báo cáo tóm tắt tình hình xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế của Công ty và những nội dung sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế Công ty...

 

Đồng chí Nguyễn Phú Quốc– Đảng ủy viên,  Phó trưởng phòng TT - HC,  Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2020và phương hướng hoạt động năm 2021.

 

Đồng chí Huỳnh Công Thọ - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo giám sát của Ban kiểm soát về việc thực hiện cơ chế chính sách, quyết định của chủ sở hữu; Tình hình sử dụng quỹ lương, khen thưởng, phúc lợi năm 2020

 

Đồng chí Trần Lưu Phong – UV BTV, Trưởng ban Chính sách và Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu

 

Đồng chí Phan Tùng Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh   phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Ông Trần Văn Lắm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty phát biểu tiếp thu ý kiếncủa các đại biểu đến tham dự hội nghị

 

Đồng chí Trần Văn Lắm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty cùng đồng chí Trình Bảo Châu – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty đã ký giao ước thi đua

 

Thành Lực

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
©2011 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: ctyxsktag@gmail.com