Kết quả xổ số kiến thiết An Giang kỳ 7K5 mở ngày 30/7/2020 khách hàng TP.HCM đã trúng giải đặc biệt.                 Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp phát thanh trên sóng Đài PTTH An Giang tần số FM 93,1 MHz, tiếp âm trên đài PTTH Cần Thơ tần số AM 837 KHz và tiếp âm trên đài PTTH Bình Dương tần số FM 92,5 MHz.                
Kết quả xổ số An Giang kỳ 8K1 mở ngày 06-08-2020
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
24
Giải bảy (200.000 đ)
972
Giải sáu (400.000 đ)
7309
3121
6882
Giải năm (1.000.000 đ)
4156
Giải tư (3.000.000 đ)
14549
97964
37237
32539
92755
27434
26071
Giải ba (10.000.000 đ)
16677
57286
Giải nhì (15.000.000 đ)
13133
Giải nhất (30.000.000 đ)
89207
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
631526
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 7K5 mở ngày 30-07-2020
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
72
Giải bảy (200.000 đ)
831
Giải sáu (400.000 đ)
2180
5410
4278
Giải năm (1.000.000 đ)
3837
Giải tư (3.000.000 đ)
16532
08750
59874
27349
02687
17541
38868
Giải ba (10.000.000 đ)
80763
01110
Giải nhì (15.000.000 đ)
46303
Giải nhất (30.000.000 đ)
70136
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
800576
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 7K4 mở ngày 23-07-2020
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
10
Giải bảy (200.000 đ)
305
Giải sáu (400.000 đ)
2302
6367
0357
Giải năm (1.000.000 đ)
8691
Giải tư (3.000.000 đ)
97384
98349
00610
66959
68216
02058
26515
Giải ba (10.000.000 đ)
86157
97773
Giải nhì (15.000.000 đ)
61880
Giải nhất (30.000.000 đ)
41744
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
975165
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 7K3 mở ngày 16-07-2020
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
10
Giải bảy (200.000 đ)
902
Giải sáu (400.000 đ)
0366
7028
6477
Giải năm (1.000.000 đ)
8573
Giải tư (3.000.000 đ)
47661
47263
16999
52290
87657
52992
15599
Giải ba (10.000.000 đ)
10311
54485
Giải nhì (15.000.000 đ)
76067
Giải nhất (30.000.000 đ)
41839
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
300914
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 7K2 mở ngày 09-07-2020
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
19
Giải bảy (200.000 đ)
106
Giải sáu (400.000 đ)
5317
7345
8344
Giải năm (1.000.000 đ)
5307
Giải tư (3.000.000 đ)
12873
51933
09518
42894
13229
05865
26516
Giải ba (10.000.000 đ)
59299
83670
Giải nhì (15.000.000 đ)
64183
Giải nhất (30.000.000 đ)
94138
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
962145
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 7K1 mở ngày 02-07-2020
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
06
Giải bảy (200.000 đ)
969
Giải sáu (400.000 đ)
3121
5869
1440
Giải năm (1.000.000 đ)
8240
Giải tư (3.000.000 đ)
33736
83909
69335
49661
26157
93755
87721
Giải ba (10.000.000 đ)
47383
01559
Giải nhì (15.000.000 đ)
17723
Giải nhất (30.000.000 đ)
46388
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
813011
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 6K4 mở ngày 25-06-2020
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
25
Giải bảy (200.000 đ)
617
Giải sáu (400.000 đ)
4438
2628
4978
Giải năm (1.000.000 đ)
9751
Giải tư (3.000.000 đ)
54706
80070
51309
20621
56978
46769
60106
Giải ba (10.000.000 đ)
88802
11155
Giải nhì (15.000.000 đ)
92703
Giải nhất (30.000.000 đ)
15239
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
153277
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

©2011 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: ctyxsktag@gmail.com