Kết quả xổ số kiến thiết An Giang kỳ 9K4 mở ngày 28/09/2023 khách hàng tỉnh Vĩnh Long đã trúng giải đặc biệt.                 Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp phát thanh trên sóng Đài PTTH An Giang tần số FM 93,1 MHz, tiếp âm trên đài PTTH Cần Thơ tần số AM 837 KHz và tiếp âm trên đài PTTH Bình Dương tần số FM 92,5 MHz.                
Kết quả xổ số An Giang kỳ 9K4 mở ngày 28-09-2023
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
86
Giải bảy (200.000 đ)
856
Giải sáu (400.000 đ)
4318
5758
3854
Giải năm (1.000.000 đ)
3973
Giải tư (3.000.000 đ)
84796
91302
65827
43938
69287
27778
34900
Giải ba (10.000.000 đ)
62194
26697
Giải nhì (15.000.000 đ)
60901
Giải nhất (30.000.000 đ)
83005
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
310240
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 9K3 mở ngày 21-09-2023
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
43
Giải bảy (200.000 đ)
846
Giải sáu (400.000 đ)
3854
3592
2547
Giải năm (1.000.000 đ)
2007
Giải tư (3.000.000 đ)
74145
69336
73269
93302
36984
79034
63493
Giải ba (10.000.000 đ)
45468
83087
Giải nhì (15.000.000 đ)
32563
Giải nhất (30.000.000 đ)
67624
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
077808
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 9K2 mở ngày 14-09-2023
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
63
Giải bảy (200.000 đ)
248
Giải sáu (400.000 đ)
3325
1776
4753
Giải năm (1.000.000 đ)
8503
Giải tư (3.000.000 đ)
97062
99339
38543
27076
29106
89550
92374
Giải ba (10.000.000 đ)
26556
66942
Giải nhì (15.000.000 đ)
90605
Giải nhất (30.000.000 đ)
53030
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
611910
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 9K1 mở ngày 07-09-2023
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
12
Giải bảy (200.000 đ)
623
Giải sáu (400.000 đ)
2275
5042
2375
Giải năm (1.000.000 đ)
5923
Giải tư (3.000.000 đ)
00886
77016
67054
58340
44376
59214
27269
Giải ba (10.000.000 đ)
31611
06920
Giải nhì (15.000.000 đ)
46177
Giải nhất (30.000.000 đ)
08409
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
754626
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 8K5 mở ngày 31-08-2023
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
36
Giải bảy (200.000 đ)
288
Giải sáu (400.000 đ)
7171
2934
2104
Giải năm (1.000.000 đ)
5450
Giải tư (3.000.000 đ)
46700
25131
78067
51586
67683
75521
62200
Giải ba (10.000.000 đ)
39685
91297
Giải nhì (15.000.000 đ)
91986
Giải nhất (30.000.000 đ)
41617
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
262998
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 8K4 mở ngày 24-08-2023
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
17
Giải bảy (200.000 đ)
835
Giải sáu (400.000 đ)
7774
6275
6058
Giải năm (1.000.000 đ)
6424
Giải tư (3.000.000 đ)
11542
29072
75031
75783
82222
41029
82848
Giải ba (10.000.000 đ)
09130
02204
Giải nhì (15.000.000 đ)
16275
Giải nhất (30.000.000 đ)
43734
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
839816
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang kỳ 8K3 mở ngày 17-08-2023
Loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đ
Giải tám (100.000 đ)
01
Giải bảy (200.000 đ)
839
Giải sáu (400.000 đ)
9023
9150
9751
Giải năm (1.000.000 đ)
1365
Giải tư (3.000.000 đ)
05656
68950
88376
83749
25576
56785
22591
Giải ba (10.000.000 đ)
38411
49017
Giải nhì (15.000.000 đ)
90983
Giải nhất (30.000.000 đ)
04829
Giải đặc biệt (2.000.000.000 đ)
780444
Ngoài ra:
  Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho những vé chỉ sai chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
  45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé sai một chữ số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

©2011 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: ctyxsktag@gmail.com